شرکت ایرسا

 • شرکت ایرسا
تکنولوژی ها به کار رفته
  • Html5Html5
  • Css3CSS3
  • jqueryJquery
  • javaJava
  • MVCMVC.net
  • sql serversql Server
درباره پروژه
اطلاعات پروژه
  • کارفرما : شرکت ایرسا
  • تاریخ عقد قرارداد : سال 1395
  • تاریخ بارگزاری : سال 1395
  • آدرس سایت : www.iati.ir